Lesson 11: At the doctor’s -Tại Phòng Khám Bệnh

At the doctor’s – Tại Phòng Khám Bệnh

  1. Good morning, Mrs Jones, tell me, what happened to you? = Chào chị Jones, chị bị sao vậy? (Greet older sister Jones, you suffer what?)
  2. Hello doctor, this morning, I was crossing the street, and a motorbike was coming toward me, I tried to dodge it,  and I fell on the ground = Chào bác sĩ, sáng nay, tôi đang qua đường, có xe máy chạy tới gần tôi, tôi tránh xe rồi bị té. (Hello doctor, morning this, I was crossing  have motorbike run to near me, I evaded vehicle then suffer fall.)
  3. Where does it hurt? = Chị bị đau chỗ nào? (You suffer pain place what?)
  4. My hip and elbow are painful. I am limping and I cannot lift things with my left arm.= Hông và cùi chỏ bị đau. Tôi đang đi cà nhắc; với lại, không thể nhấc đồ bằng tay trái (Hip and elbow suffer pain. I am limping; besides not able lift stuff by hand left.)
  5. Let me see. Does it hurt when I touch here? = Để tôi xem. Chỗ này chạm vào có đau không? (Let me see. Place this touch in have pain no?)
  6. Yes, it hurts a lot when you touch these spots = Đau lắm. (Pain much)
  7. Nothing is broken. You don’t need to worry. = Cũng may chưa gãy xương. Chị không cần lo lắng quá. (Also lucky not yet broke bone. You no need worry too much.)
  8. Thank you doctor. What should I do? = Cám ơn bác sĩ. Giờ sao bác sĩ? (Thank you doctor. Now what doctor?)
  9. I will prescribe you a cream for you to use two times per day, for one week. = Tôi sẽ cho chị kem dùng hai lần một ngày, trong vòng một tuần. (I will give you cream use two times one day, inside one week.)
  10. Can you also prescribe painkillers for me? I often suffer from headaches. = Bác sĩ cho tôi thuốc giảm đau được không? Tôi hay bị nhức đầu. (Doctor give me medicine reduce pain good no? I often suffer sore head.)
  11. OK, but don’t abuse. Something else? = Ô kê, nhưng chị đừng dùng nhiều quá. Chị còn bị gì nữa không? (Okay, but you dont use much too. You also suffer what more no?)
  12. No, thank you doctor = Dạ không, cảm ơn bác sĩ (Respectfully no, thank you, doctor.)
  13. You’re welcome. Goodbye= Không có chi. Chào chị (No have much. Goodbye older sister)

Leave a Comment

avatar
  Subscribe  
Notify of