Lesson 13: Using hotel facilities – Sử dụng tiện nghi khách sạn

Lesson 13: Using hotel facilities – Sử dụng tiện nghi khách sạn

  1. After breakfast, do you wanna go swimming with me? The hotel has a 25-meter swimming pool. = Ăn sáng xong, em đi bơi với anh không? Khách sạn có hồ bơi dài hai mươi lăm mét. (Eat mornning finish, you go swim with me no? Hotel has pool swim long 25 meters.)(Khách sạn = hotel)
  2. Yes. but I will come later. I want to check out the souvenir shop. = Đi, nhưng lát em tới sau. Em muốn đi xem cửa hàng quà lưu niệm có bán gì đẹp không. (Go, but a while I come later. I want to go see shop souvenir have sell what beautiful no.) (quà lưu niệm = souvenir) (cửa hàng = shop)
  3. Don’t spend too much money. You bought a lot already, and our suitcases are full! = Đừng mua nhiều quá nhe. Em đã mua nhiều rồi, với lại cái valy hết chỗ rồi. (Don’t buy much over, tone softener. You did buy much already, besides object-classifier suitcase out of space already) (hết chỗ = out of space) (Đừng = Don’t, as in a request not to do something) (cái = classifier for objects) (Nhe = a tone softener for requests, reminders, friendly well-wishing expressions such as “Good luck”)
  4. Don’t worry, darling. If I buy something, it will be small and cheap. = Đừng lo, anh yêu. Nếu em có mua, em sẽ mua món nào nhỏ và rẻ thôi. (Don’t worry, you love. If I have buy, I will buy item which small and cheap only) (anh yêu = darling for a man, em yêu = darling for a woman) (thôi has multiple meanings, rẻ thôi = cheap only)
  5. Let’s find the restaurant for breakfast. I’m very hungry = Giờ mình đi tìm nhà hàng để ăn sáng đi. Anh đói quá. (Now, we go find restaurant in order to eat morning, go. I hungry over) (Đi at the end is to form and to soften an imperative.) (để = in order to = to)
  6. Oh, look, a lot food. There are Western and Vietnamese dishes. = Wow, nhiều đồ ăn quá. Có món Tây với món Việt nữa. (Wow, much stuff eat over. Have dishes Western with dishes Vietnamese also)
  7. Yes, it looks appetizing. I will not eat too much, as I go swimming afterwards = Nhìn ngon quá. Mà anh không ăn nhiều được, lát anh phải đi bơi. (Look delicious over. But I not eat much can, a while later I must go swim) (lát is the short form of “một lát”, which means “a while”, or “a while later”) (Mà: But, more informal, more colloquial than “Nhưng”)
  8. Would you like something to drink, darling?= Anh muốn uống gì không, anh yêu? (You want drink what no, you love?)
  9. Yes, a coffee, please. Where are we going to sit? Outside or inside? = Lấy anh ly cà phê đi. Em muốn ngồi ở đâu, ở trong hay ở ngoài? (Take me glass coffee, go. You want sit where? inside or outside?)
  10. How about inside, there is air conditioning. Outside, it is already sunny. = Ở trong đi. Ở trong có máy lạnh. Ở ngoài nắng lắm. (Inside, go. Inside have machine cold. Outside sunny much.)

Leave a Comment

avatar
  Subscribe  
Notify of