Lesson 7: Planning To Go Shopping – Lên Kế Hoạch Đi Mua Sắm

Lesson 7: Planning To Go Shopping – Lên Kế Hoạch Đi Mua Sắm

CONVERSATION:

1

Chị muốn đi mua quần áo mới

I want to buy some clothes

Older sister wants go buy pants shirts new 

2

Chị đi chợ Bến Thành đi

Go to the Ben thanh market

Older sister go market Bến Thành go 

3

Chợ đó lớn không?

Is it a big market?

Market that big no

4

Lớn lắm, có rất nhiều đồ!

Yes, and there is a lot of choice

Big too much, have very much stuff 

5

Ở đó bán mắc không?

Is it expensive there?

There sell expensive no? 

6

Không, rất rẻ.

No, it is very cheap

No, very cheap 

7

Ô kê, vậy giờ chị đi liền.

OK, then I will go right now

Okay, then, older sister go immediately. 

8

Chị muốn đi với em không?

Do you want me to go with you?

Older sister wants younger sibling go with older sister no? 

9

Được đó, chị không muốn đi một mình!

Yes, wonderful. I don’t like to go alone

Fine that older sister no wants go one body 

10

Đi chợ xong mình đi uống cà phê đi

Afterwards we can head for a coffee

Go market finish we go drink coffee go 

11

Ý kiến hay! Mình đi liền đi!

Good idea. Let’s go. 

Idea interesting! We go immediately go 

Facebook Comments