Vietnamese Short Reading 1 – Lawyer – Luật sư

Story 1: Lawyer

Play audio – slow speed

Play audio – natural speed

Câu chuyện thứ nhất: Luật sư

Story order first: lawyer

Story 1: Lawyer 

Essential Vocabulary:

 

 1. luật sư: lawyer
 2. trẻ: young
 3. văn phòng: office
 4. riêng: private, own (adj.)
 5. hăm hở: eager
 6. bắt đầu: begin, start (v.)
 7. may: lucky (long form = may mắn)
 8. đàn ông: man (by itself referring to all men as a gender)
 9. bước: step (v., n.)
 10. vào: to enter; into
 11. cố: to try to do something
 12. điện thoại: phone (n., v.)
 13. rành: be familiar with (a task)
 14. ấn tượng: impression, impressive
 15. ra vẻ: to appear to be
 16. bận rộn: busy (in general)
 17. mới: new, newly
 18. ngồi: sit (v.)
 19. cố tình: deliberately
 20. nhấc: to lift
 21. thuật ngữ: technical words, terms
 22. ngành: industry
 23. rành: know well
 24. diễn kịch: to perform dramatics
 25. đặt: to put, to place, to place an order
 26. hỏi: to ask
 27. trả lời: to answer
 28. thân chủ: client (only used in the legal context)
 29. tư vấn: to give advice to a prospective customer
 30. nhân viên: employee, staff
 31. công ty: company
vietnamese stories 1

 

Usage notes:

 

 1. chúng ta: we (“chúng ta” includes the listener, whereas “chúng tôi” excludes the listener.)
 2. vui lòng: please (before a verb)
 3. để: to let (let someone do something)
 4. để: so that (so that, in order that, in order to)
 5. 5. chỉ … mới +verb: this structure emphasizes that only some certain person/people can do something, no one else can.

 

Check your comprehension:

Câu chuyện thứ nhất: Luật sư

 

Một luật sư trẻ mới mở văn phòng luật sư riêng và anh ấy rất hăm hở bắt đầu ngày khai trương.

May cho anh ta, không lâu sau đó,  một người đàn ông bước vào phòng chờ của văn phòng luật của anh ấy.

Anh luật sư trẻ của chúng ta cố gây ấn tượng với khách hàng nên ra vẻ như rất bận rộn và có nhiều khách hàng.

– Mời anh ngồi, anh ấy nói với người đàn ông. Anh vui lòng đợi tôi ít phút.

Sau đó, anh ấy vào văn phòng, cố tình để cửa mở, để người đàn ông đó có thể nghe thấy anh ấy.

Anh ấy nhấc điện thoại bàn lên và bắt đầu nói to, cố tình dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành luật chỉ người rành luật mới hiểu nổi.

Sau vài phút diễn kịch, anh ấy đặt máy xuống, rồi bước ra phòng chờ và hỏi người đàn ông:

Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Lúc nãy tôi phải trả lời điện thoại của một thân chủ quan trọng. Thế, anh cần tư vấn gì ạ?

Người đàn ông trả lời:

– À, tôi là nhân viên kỹ thuật bên công ty điện thoại. Tôi đến để lắp đặt đường dây điện thoại bàn cho anh.

 

Facebook Comments