Một hai ba dô!

What is Một hai ba dô? The meaning of Một hai ba dô: Technically, “Một hai ba dô” should be spelled “Một, hai, ba vô”, which literally means “One, two, three, enter”. This phrase can [Read more]